ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ- ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 ΣΤΟ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας Επισκεπτών Καθηγητών βάσει του Ν.4957/2022 (Άρθρο 171) για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Γνωστικό Αντικείμενο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές του άρθρου 171 του Ν. 4957/2022» που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Επισκέπτες Καθηγητές καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Γνωστικό Αντικείμενο, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα του εκάστοτε Γνωστικού Αντικειμένου του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο Γνωστικό Αντικείμενο.


Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

Αριθμός Πρωτοκόλλου

2745/31.01.2023

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

01/02/2023 (00:00)

Λήξη Υποβολών

15/02/2023 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.