ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024 ΣΤΟ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας Επισκεπτών Καθηγητών βάσει του Ν.4957/2022 (Άρθρο 171) για την παροχή διδακτικού έργου στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, για τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές του άρθρου 171 του Ν. 4957/2022» που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.

Σύμφωνα το άρθρο 171, Παρ. 1, οι ενδιαφερόμενοι/ες Επισκέπτες Καθηγητές,  Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες, οι οποίοι είτε κατέχουν θέση καθηγητή σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής ή διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση Επίκουρου Καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται, προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, που αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Μαθημάτων, που επισυνάπτεται  στην παρούσα Πρόσκληση.


Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ


Αριθμός Πρωτοκόλλου

17643/20.07.2023

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

21/07/2023 (00:00)

Λήξη Υποβολών

30/07/2023 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.