Διαγωνισμός Συγγραφής Επιστημονικής Εργασίας με τίτλο: «Βραβείο Ειρήνης και Συνεργασίας των Βαλκανικών Λαών», Κύκλος Β’, 2023

Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει διαγωνισμό συγγραφής επιστημονικής εργασίας με τίτλο «Βραβείο Ειρήνης και Συνεργασίας των Βαλκανικών Λαών». Βραβεύεται μία εργασία μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών και δύο εργασίες προπτυχιακού κύκλου σπουδών ως εξής:

Χρηματικό έπαθλο 500€ για την καλύτερη εργασία του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών και 300€ για την πρώτη καλύτερη εργασία του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και 200€ για τη δεύτερη καλύτερη εργασία του προπτυχιακού κύκλου σπουδών.

Ο διαγωνισμός αφορά πτυχιακές εργασίες Α’ ή/και Β’ κύκλου σπουδών (πτυχιακές και διπλωματικές μεταπτυχιακές εργασίες). Η θεματολογία πρέπει να σχετίζεται με την ειρήνη και καλή γειτονία μεταξύ των κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, την οικοδόμηση μέτρων συνεργασίας και εμπιστοσύνης, τη μελέτη του πολιτισμικού πλουραλισμού στην περιοχή, την ενδυνάμωση δικαιωμάτων κοινωνικών και εθνοπολιτισμικών ομάδων, την κάθε είδους διασυνοριακή συνεργασία, την ενεργειακή ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι εργασίες, ανεξάρτητα από τον κύκλο σπουδών, θα κρίνονται με τα εξής κριτήρια αξιολόγησης, σωρευτικά:

Α) την άμεση αναφορά στην περιοχή των Βαλκανίων και της ευρύτερης ΝΑ Ευρώπης

Β) τη συνάφεια με τις θεματικές του βραβείου, όπως περιγράφηκαν παραπάνω

Γ) τη συνάφεια με κάποια από τα έξι πεδία που θεραπεύει το Τμήμα (δίκαιο και πολιτική, οικονομικά, κοινωνική ανθρωπολογία, ιστορία, επιστήμες του πολιτισμού και γλώσσες) και

Δ) την ακαδημαϊκή και ερευνητική ποιότητα της εργασίας ως προς τη δομή, την επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση (βιβλιογραφία, συνεντεύξεις, αρχειακές και άλλες πηγές), τις αναλυτικές και συνθετικές αρετές του κειμένου, την ασφαλή διατύπωση συμπερασμάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι/ες οι φοιτητές/τριες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών που ήδη έχουν καταθέσει πτυχιακές ή διπλωματικές μεταπτυχιακές εργασίες με βάση του κανόνες που περιγράφονται στον οδηγό σπουδών για τη συγγραφή πτυχιακών και διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών https://www.uom.gr/bso/odhgos-spoydon.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Μαραγκό (e-mail: marangos@uom.edu.gr).


Για το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης, πατήστε εδώ

Αριθμός Πρωτοκόλλου

20228/08.09.2023

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε

Έναρξη Υποβολών

09/09/2023 (00:00)

Λήξη Υποβολών

30/11/2023 (23:59)
Η Πρόσκληση έχει ολοκληρωθεί.