ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2022 (ΙΔ' ΚΥΚΛΟΣ)

Για το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των Βραβείων, πατήστε εδώ.


Διευκρινίζεται ότι:

α) για κάθε άρθρο θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή καταχώριση στην πλατφόρμα, στην οποία θα επισυνάπτεται και το αντίγραφο του άρθρου, σε μορφή zip, rar ή pdf,

β) για κάθε νέα αίτηση πρέπει να ζητηθεί νέο link (το σύστημα επιτρέπει μέχρι 10/ώρα),

γ) η υποβολή του άρθρου κατοχυρώνεται με την αίτηση μόνο μέσω της πλατφόρμας αυτής.

δ) η καταχώριση είναι επιτυχής όταν εμφανισθεί το μήνυμα "η υποβολή της αίτησής σας ολοκληρώθηκε" και θα ακολουθεί email με το σύνδεσμο επισκόπησης (link) της κάθε αίτησης.

Παρακαλούμε ελέγξτε ότι έχετε λάβει σύνδεσμο επισκόπησης για κάθε μια αίτηση που έχετε υποβάλει.


Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με του όρους του Κανονισμού για τα Ερευνητικά Βραβεία, ισχύουν τα παρακάτω:

1.  Τα μέλη του Πανεπιστημίου που αιτούνται χρηματικής ενίσχυσης οφείλουν να έχουν καταθέσει στο ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου (ruomo.lib.uom.gr) όλες τις δημοσιεύσεις του αντίστοιχου έτους, δηλαδή, το τελικό χειρόγραφο (μετά τις διορθώσεις των κριτών) σε ψηφιακή μορφή (postprint) με τη μορφοποίηση του συγγραφέα.

2.    Ειδικότερα για τα μέλη ΔΕΠ ισχύουν επιπλέον οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να έχουν ενημερωμένη την καταχώρισή τους στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου με το σύνολο των δημοσιεύσεών τους και το βιογραφικό τους σημείωμα.

β. Να έχουν υποβάλει το Απογραφικό Δελτίο Μέλους Εκπαιδευτικού Προσωπικού για το τελευταίο ακαδημαϊκό έτος αναφοράς.

γ) Να έχουν δημιουργήσει προφίλ στην πλατφόρμα Google Scholar και να έχουν καταχωρήσει στο προφίλ τους ως Affiliation τον όρο «University of Macedonia».


Σχετικά με την συμπλήρωση των πεδίων:

  • Στις περιπτώσεις έντυπης έκδοσης του περιοδικού, ημερομηνία οριστικής δημοσίευσης θεωρείται η τελική ημερομηνία έκδοσης της έντυπης μορφής (τεύχος περιοδικού με αρίθμηση σελίδων για το άρθρο) και όχι η ημερομηνία ηλεκτρονικής προδημοσίευσης (online first).
  • Σε περιπτωση που το περιοδικό δεν αριθμεί τεύχη, στο πεδίο "τεύχος" να συμπληρωθεί η τιμη "0".
  • Αν δεν υπαρχει σελιδαρίθμηση (όπως στις περιπτώσεις των ηλεκτρονικών περιοδικών), να μπαίνει ο αριθμός του άρθρου.
  • Οι αιτήσεις γίνονται για άρθρα περιοδικών (ερευνητικά άρθρα ή άρθρα επισκόπησης) τα οποία έχουν δημοσιευθεί τη χρονιά αναφοράς (2022) και έχουν ως publication stage στη βάση Scopus την τιμή "final" και όχι την τιμή "article in press".


ΠΡΟΣΟΧΗ:

Πριν τη συμπλήρωση της αίτησης, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι κατά τον τελευταίο χρόνο έχετε συμπληρώσει και αποστείλει στο proelke@uom.edu.gr, τον "Πίνακα Επικαιροποίησης Στοιχείων". Οι πίνακες επικαιροποίησης, τόσο για τα μέλη ΔΕΠ όσο και για τους λοιπούς αιτούντες, είναι διαθέσιμοι εδώ:

https://elke.uom.gr/docs/3591/

Αριθμός Πρωτοκόλλου

24485/2023

Κατάσταση

Επεξεργασία αιτήσεων

Έναρξη Υποβολών

01/11/2023 (00:01)

Λήξη Υποβολών

30/11/2023 (23:59)
Η προθεσμία των υποβολών έχει λήξει.